ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Για μας η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που απαιτεί υψηλού επιπέδου σπουδές, διαρκή επιμόρφωση και αφοσίωση στις αρετές της αναζήτησης και της έρευνας, ώστε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις.

Μάθετε τώρα εύκολα και γρήγορα Αγγλικά, Γαλλικά & Γερμανικά με την αξιοπιστία του κέντρου ALC Αλαφογιάννη.

Γνωρίστε τους επαγγελματικους φορείς που συμμετέχουμε και συνεργαζόμαστε

Γνωρίστε τους επαγγελματικους φορείς που συνεργαζόμαστε και συμμετέχουμε, στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης