Το Εκπαιδευτικό Κέντρο inform@tics και το Κε.Δι.Βι.Μ1 Αλαφογιάννη (αρ. άδειας 2101197) συνεργάζεται με τη Unicert, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου στην Ελλάδα για τη προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

Το πανεπιστήμιο Frederick  ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης και αφού έτυχε ενδελεχούς αξιολόγησης, αναγνωρίστηκε από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό  Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας, ως Ομοταγές Ίδρυμα προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Σχολές και Τμήματα του, ως ισότιμα με τα αντίστοιχα των Ελληνικών Α.Ε.Ι

Σας προσφέρουμε:

 • Προετοιμασία και εισαγωγή σε όλα τα Κυπριακά, Βρετανικά, Γαλλικά, Ελβετικά, Ολλανδικά και Γερμανικά Πανεπιστήμια
 • Εντατικά τμήματα προετοιμασίας (IELTS, FOUNDATION για πανεπιστήμιο)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 1. Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση 
 2. Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 3. Μεταπτυχιακό στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση 
ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 1. Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες 
 2. Μεταπτυχιακό στις Καλές Τέχνες: Σύγχρονες Εικαστικές Προσεγγίσεις 
 3. Μεταπτυχιακό στη συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 1. Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Μηχανική 
 2. Μεταπτυχιακό στη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών 
 3. Μεταπτυχιακό σε Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα 
 4. Μεταπτυχιακό στοEngineering Management 
 5. Μεταπτυχιακό στα Κινητά Συστήματα και Διαδίκτυο 
 6. ΜεταπτυχιακόΔομοστατικήςΜηχανικής 
 7. Μεταπτυχιακό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
 8. Μεταπτυχιακό Μηχανικής Σχεδιασμού
 9. Κατασκευών και Συγκολλήσεων 
 10. Μεταπτυχιακόεξ'αποστάσεωςστη Διασφάλιση Ποιότητας 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 1. Διδακτορικό στην Κοινωνική Εργασία 
 2. Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση 
 3. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Επικοινωνίας: 
  Μέσα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας  
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 1. Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής 
 2. Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία 
 3. Μεταπτυχιακό στις Τεχνολογίες Πληροφορικήςστην εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
 4. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων 
 5. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Εκπαίδευση 
 6. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής: Δυναμικά Περιβάλλοντα Μάθησης 
 7. Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη 
 8. Μεταπτυχιακό στην Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας 
 9. Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση 
 10. Μεταπτυχιακό εξ' αποστάσεως στη Διασφάλιση Ποιότητας 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 1. Διδακτορικό στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας 
 2. Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας 
 3. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κλινική Φαρμακευτική 
 4. Μεταπτυχιακό στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

E: Ποια είναι τα κριτήρια για προπτυχιακές σπουδές;

A: Απολυτήριο Λυκείου, Αγγλικά επιπέδου Β2-C1 (αν είναι για Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο). Εμείς βοηθούμε στην προετοιμασία του όλου προφίλ σας.

Ε: Ποια είναι τα κριτήρια για μεταπτυχιακές σπουδές;

A: Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Ε: Τι είναι το IELTS και που χρησιμεύει;

A: To IELTS είναι εξέταση Αγγλικής γλώσσας στην οποία μπορούν να υποβληθούν σπουδαστές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν Αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα προκειμένου να αποδείξουν ότι κατέχουν επαρκώς την Αγγλική γλώσσα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε