ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ INFORMATICS

του Κέντρου ALC Αλαφογιάννη

Στο Κέντρο Πληροφορικής Ιnformatics ALC προσφέρονται ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα πληροφορικής. Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα ALC Αλαφογιάννη είναι Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα αναγνωρισμένων από ΑΣΕΠ, ΕΟΠΠΕΠ και ΕΣΥΔ φορέων ECDL, UNICERT GLOBAL.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ INFORMATICS

του Κέντρου ALC Αλαφογιάννη

Στο Κέντρο Πληροφορικής Ιnformatics ALC προσφέρονται ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα πληροφορικής. Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα ALC Αλαφογιάννη είναι Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα αναγνωρισμένων από ΑΣΕΠ, ΕΟΠΠΕΠ και ΕΣΥΔ φορέων ECDL, UNICERT GLOBAL.

FAST SCHOOL

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης ALC Αλαφογιάννη φέρνουν κοντά σας το πρωτοποριακό πρόγραμμα εύκολης κι άμεσης εκμάθησης ξένων γλωσσών, FASTSCHOOL. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες κι εργαζομένους που διαθέτουν περιορισμένο ελεύθερο χρόνο.

Η διαδικασία χωρίζεται σε 40 ενότητες ολιγόωρης διάρκειας με στόχο οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν άμεσα με σχετική γλωσσική ευχέρεια η οποία να τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε επαγγελματικές συζητήσεις αλλά και τη χρήση του αυθεντικού λόγου. Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο, οικονομικό και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες κάθε ργαζόμενου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα Κέντρα μας είναι από τα λίγα που έχουν επιλεγεί ώστε να διδάσκουν το πρόγραμμα Fast School και οι καθηγητές μας έχουν εκπαιδευτεί ειδικά πάνω στη διδασκαλία του συγκεκριμένου προγράμματος.

FAST SCHOOL

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης ALC Αλαφογιάννη φέρνουν κοντά σας το πρωτοποριακό πρόγραμμα εύκολης κι άμεσης εκμάθησης ξένων γλωσσών, FASTSCHOOL. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες κι εργαζομένους που διαθέτουν περιορισμένο ελεύθερο χρόνο.

Η διαδικασία χωρίζεται σε 40 ενότητες ολιγόωρης διάρκειας με στόχο οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν άμεσα με σχετική γλωσσική ευχέρεια η οποία να τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε επαγγελματικές συζητήσεις αλλά και τη χρήση του αυθεντικού λόγου. Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο, οικονομικό και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες κάθε ργαζόμενου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα Κέντρα μας είναι από τα λίγα που έχουν επιλεγεί ώστε να διδάσκουν το πρόγραμμα Fast School και οι καθηγητές μας έχουν εκπαιδευτεί ειδικά πάνω στη διδασκαλία του συγκεκριμένου προγράμματος.

LCCI ENGLISH FOR BUSINESS & TOURISM

Συνεργαζόμαστε με το έγκριτο φορέα πιστοποίησης LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) για την πιστοποίηση English for Business (level 1-4 αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ και από ΕΣΥΔ) και English for Tourism (levels 1&2 αναγνωρισμένα από ΕΣΥΔ).

LCCI ENGLISH FOR BUSINESS & TOURISM

Συνεργαζόμαστε με το έγκριτο φορέα πιστοποίησης LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) για την πιστοποίηση English for Business (level 1-4 αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ και από ΕΣΥΔ) και English for Tourism (levels 1&2 αναγνωρισμένα από ΕΣΥΔ).

INTERVENG - UNIVERSITY OF GREENWICH

Πάνω από 35 εξειδικευμένες εξετάσεις Αγγλικών ειδικότητας, διάρκειας 60 λεπτών, διατίθεται διαδυκτιακά. Προετοιμάζουμε άψογα τους υποψηφίους για όλες τις ενότητες.

INTERVENG - UNIVERSITY OF GREENWICH

Πάνω από 35 εξειδικευμένες εξετάσεις Αγγλικών ειδικότητας, διάρκειας 60 λεπτών, διατίθεται διαδυκτιακά. Προετοιμάζουμε άψογα τους υποψηφίους για όλες τις ενότητες.